SIA „PROCOSMETICS GROUP" konfidencialitātes politika


Šī Konfidencialitātes politika kopā ar Lietošanas noteikumiem www.anesi.lv SIA BEAUTY PLACE GROUP OU, Filiāle Latvijā tīmekļa vietnes un/vai mobilās lietotnes lietošanu un tajā sniegto informāciju un pakalpojumus. Šī Konfidencialitātes politika neattiecas uz trešo pušu lietotnēm, pakalpojumiem vai tīmekļa vietnēm pat tad, ja jūs tām piekļūstat no šīs vietnes, vai tās ir šeit minētas. Šī Konfidencialitātes politika neattiecas uz informāciju, kura sniegta vai kuru ieguvusi kāda trešā puse. Ja šī Konfidencialitātes politika nav attiecināma, pirms sniedzat informāciju par sevi, jums vajadzētu izlasīt attiecināmo konfidencialitātes politiku un saistītos noteikumus, kuri publicēti tīmekļa vietnē, lietotnē vai citā pakalpojumā, kuru izmantojat. Reģistrējoties lietotāja konta izveidošanai vai citādi izmantojot SIA „PROCOSMETICS GROUP" tīmekļa vietni vai mobilo lietotni, jums būs jāapliecina, ka esat izlasījuši un izpratuši šo Konfidencialitātes politiku. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo Konfidencialitātes politiku, jo tajā aprakstīts, kā mēs iegūstam, izmantojam, glabājam un apstrādājam jūsu personas datus. Ja nepiekrītat šai Konfidencialitātes politikai, lūdzu, neizmantojiet SIA BEAUTY PLACE GROUP OU, Filiāle Latvijā tīmekļa vietni un/vai mobilo lietotni.
Versija 25.09.2019.
Jūsu personas datu pārzinis ir SIA BEAUTY PLACE GROUP OU, Filiāle Latvijā, juridiskās personas kods 40203230139
, adrese: Starta iela 3, Rīga, LV-1026, Latvija, kontakttālrunis: 22005010, e-pasta adrese: info@1pro.lv

1. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS IEGŪSTAM?

1.1. Mēs iegūstam un apstrādājam tikai atbilstošus un būtiskus jūsu personas datus, kuri ir vajadzīgi mērķiem, kuru dēļ tos apstrādā.
1.2. Personas dati, kuru iegūstam un apstrādājam:
Datu nosaukums
Iegūtie un apstrādātie personas dati
Datu apstrādes juridiskais pamats
Reģistrēšanās informācija
Obligātā reģistrēšanās informācija E-pasta adrese.
Citi dati (dati, kurus sniedzat pēc savas izvēles): vārds, uzvārds, tālruņa numurs, dzimšanas datums, dzimums, piegādes adrese, maksājuma informācija (ieskaitot, taču neaprobežojoties ar bankas konta numuru), bankas kartes numurs.

Šo personas datu apstrādi veic saskaņā ar līgumu starp jums un anesi.lv par anesi.lv tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes izmantošanu.

Datu ieguve
Mēs iegūstam personīgu informāciju, kuru jūs mums sniedzat, iegādājoties preces 1pro.lv beautyplace.lv tīmekļa vietnē un/vai mobilajā lietotnē.
Mēs iegūstam jūsu: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, piegādes adresi, produktu piegādes veidu, maksājuma veidu, maksājuma informāciju (ieskaitot, taču neaprobežojoties ar bankas konta numuru), pamatinformāciju par trešajām pusēm, kuras saņem produktus, IP adresi.
Pamatojoties uz pirkšanas – pārdošanas līgumu.

Sīkfaili
Jūsu pārlūkošanas vēsture un uzvedība anesi.lv tīmekļa vietnē un/vai mobilā lietotnē pamatojoties uz jūsu piekrišanu izvēles attiecībā uz saziņu. Pie tām pieder izvēles saņemt mārketinga informāciju no mums un trešajām pusēm, kā arī jūsu izvēles attiecībā uz saziņu. Mēs jums piedāvājam pārvaldīt dažāda veida saziņas iespējas, kuras jums pieejamas, ieskaitot iespēju izvēlēties/ atteikties no izvēles. Reizēm jūs saņemsiet arī obligātu saziņu no anesi.lv beautyplace.lv tīmekļa vietnes, ja mēs sniegsim jums pakalpojumus un saturu, kuru pieprasāt, vai ja mums būs jāsniedz svarīgi paziņojumi par šo tīmekļa vietni.

Mēs iegūsim jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, vēsturi par jūsu publisko viedokli par precēm, kuras pārdotas anesi.lv, jūsu vēlmju sarakstu, mūsu un jūsu saziņas vēsturi, tālruņa numuru, IP adresi, informāciju par iepirkumu grozu, vēsturi par atbildēm uz aptaujas jautājumiem, kā arī jūsu pirkuma informāciju, pasūtījumu vēsturi, maksājumu vēsturi.

Turklāt atkarībā no anesi.lv sniegtajiem pakalpojumiem var tikt iegūti papildu personas dati saistībā anesi.lv tīmekļa vietnes un /vai mobilās lietotnes izmantošanu.

Pamatojoties uz līgumu starp jums un anesi.lv par anesi.lv tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes izmantošanu

Kontaktinformācija, atgriezeniskā saite un aptaujas
Kad sniedzat mums atgriezenisko saiti, sazināties ar mums par atbalsta saņemšanu vai uzdodat mums jautājumus, mēs varam iegūt jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un/vai citu kontaktinformāciju, lai atbildētu uz jūsu sniegto atgriezenisko saiti, sniegtu atbalstu vai atbildētu uz jūsu jautājumiem. Pie tiem pieder ieraksti un jūsu sarakstes ar mums kopijas (ieskaitot e-pasta adreses un tālruņa numurus).

Pamatojoties uz līgumu starp jums un anesi.lv par anesi.lv tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes izmantošanu.

Analītikas dati
Mēs vēlamies padarīt mūsu tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes izmantošanu pēc iespējas vienkāršu un ērtu, tādēļ veicam analīzi par jūsu darbībām, kuru laikā analizējam un apstrādājam jūsu personas datus:
pirkumu vēsturi; pārlūkošanas vēsturi; maksājumu vēsturi; atsauksmes par jūsu iegādātajām precēm; atbildes uz aptauju jautājumiem; saziņas vēsturi starp jums un mums, ieskaitot elektronisko saraksti un sarunas pa tālruni. Pamatojoties uz likumiskām interesēm.

Mārketinga informācija
Ja sniedzat vispārīgus piedāvājumus precēm, loterijām, reklāmām un mūsu organizētajiem projektiem, mēs sniedzam šādus personas datus: vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, ierīces identifikācijas numuri. Pamatojoties uz jūsu piekrišanu

Personalizēta mārketinga informācija
Vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese, piegādes veida vēsture, maksājumu vēsture, pirkumu vēsture, pirkumu vēsture, IP adrese, ierīces identifikācijas numuri. Pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Saturs, ar kuru jūs dalāties
Jums ir atļauts dalīties ar saturu anesi.lv tīmekļa vietnē. Mēs iegūstam saturu, kuru radāt, un augšupielādējam to mūsu tīmekļa vietnē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šo saturu jūs paši padarāt publisku, līdz ar to jūs esat vienpersoniski atbildīgi par saturu, ar kuru dalāties.
Pamatojoties uz līgumu starp jums un anesi.lv par anesi.lv tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes izmantošanu

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

2.1. Mēs iegūstam jūsu personas datus tikai norādītam, skaidri paustam un likumīgam mērķim, mēs neapstrādājam jūsu personas datus neatbilstoši šiem mērķiem.
2.2. Mērķis sniegt jums piekļuvi anesi.lv tīmekļa vietnei un mobilajai lietotnei. Lai jūs varētu izmantot anesi.lv tīmekļa vietni un mobilo lietotni, mēs apstrādājam šādus personas datus – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, dzimšanas datums, dzimums, piegādes adrese, maksājuma informācija (ieskaitot, taču neaprobežojoties ar bankas konta numuru), bankas kartes numurs.
2.2.1 Reģistrēšanās informācija
2.3. Ar mērķi apstrādāt pārdošanas un atbalsta pieprasījumus, mēs apstrādājam šādus personas datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, dzimšanas datums, dzimums, piegādes adrese, maksājuma informācija (ieskaitot, taču neaprobežojoties ar bankas konta numuru), bankas kartes numurs.
2.3.3. Informācija par pirkumiem
2.3.4. saturs, ar kuru jūs dalāties
2.4. Mēs vēlamies, lai anesi.lv tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes izmantošana ir pēc iespējas vienkārša un ērta, tādēļ, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus, mēs pastāvīgi veicam analīzi par mūsu darbībām, analizējot un pārvaldot šo informāciju:
2.4.1. Informāciju par sīkfailiem;
2.4.2. Analītikas datus.
2.5. Jūsu personas datu apstrāde ar mērķi apstrādāt jūsu pieprasījumus un jautājumus.
2.5.1. Lai jums sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošinātu vispusīgu apkalpošanu, iegūstam jūsu personas datus, kuri minēti iepriekš šajā Konfidencialitātes politikā sadaļā 1.2.; mēs apstrādājam arī jūsu jautājumus un pieprasījumus.
2.6. Ar mērķi jums sniegt vispārīgus un personalizētus piedāvājumus, mēs apstrādājam šādus personas datus:
2.6.1. Mārketinga informācija;
2.6.2. Personalizēti personas dati. Iepriekšminētie personas dati tiek apstrādāti tikai ar jūsu piekrišanu. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums rakstiski, e-pastā info@1pro.lv vai, mainot savā kontā abonēšanas statusu.

3. VAI VARU NEPIEKRIST MANU PERSONAS DATU APSTRĀDEI UN LIETOT anesi.lv TĪMEKĻA VIETNI UN MOBILO LIETOTNI?

3.4. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu apstrādi, kura notiek atbilstoši jūsu piekrišanai. Tomēr bez obligāti norādāmās informācijas nav iespējas pabeigt iepirkšanos, jo pārdevējs nespēs pabeigt jūsu pasūtījumu.

4. KĀ MĒS DALĀMIES AR JŪSU PERSONAS DATIEM?

4.4. Mēs varam sniegt trešajām pusēm noteiktu informāciju, kuru iegūstam vai glabājam, lai nodrošinātu jūsu pieprasīto produktu vai pakalpojumu saņemšanu. Jūsu personas datu nosūtīšana ir obligāta, lai pienācīgi varētu izpildīt jūsu pasūtījumu.
4.5. Mēs jūsu personas datus sniedzam Pārdevējiem. Jūsu personas dati tiek nosūtīti Pārdevējiem tādā apmērā, kāds nepieciešams jūsu pasūtījuma pienācīgai izpildei. Pārdevēja veikto personas datu apstrādi regulē Pārdevēja noteiktā kārtība. Pirms preču iegādes un pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanas ar Pārdevēju jums rūpīgi jāizlasa Pārdevēja personas datu apstrādes politika.
4.6. Mēs jūsu personas datus sniedzam Pakalpojumu sniedzējiem. Jūsu personas dati tiek nosūtīti arī citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, piegādes uzņēmumiem, zvanu centriem un citiem, kuri sniedz pakalpojumus Pārdevējam vai anesi.lv.
4.7. Jūsu personas datus var pārsūtīt Citām pusēm saistībā ar tiesvedību –
4.7.1. valsts iestādēm saskaņā ar Lietuvas Republikas normatīvo aktu prasībām.
4.8. Informāciju par jums varam izpaust arī citām pusēm, ja esam pārliecināti, ka jāatsaucas uz likumīgu valsts prasību vai tiesvedību (piemēram, tiesas nolēmums, kratīšanas orderis, tiesas pavēste).
4.9. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu personas dati var tikt nosūtīti ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ). Jūsu personas dati tiek nosūtīti ārpus EEZ pie šādiem nosacījumiem:
4.9.1. dati tiek nosūtīti tikai mūsu uzticamiem partneriem, kuri nodrošina jūsu piekļuvi 1pro.lv beautyplace.lv;
4.9.2. ar šiem partneriem ir parakstīts datu apstrādes līgums, lai garantētu jūsu personas datu aizsardzību atbilstoši likumu prasībām;
4.9.3. Eiropas Komisija ir lēmusi par tās valsts, kurā mūsu partneris ir dibināts, atbilstību, un tiek garantēts atbilstošs drošības līmenis;
4.9.4. Partneri garantē, ka personas datu drošības līmenis atbilst ES-ASV privātuma vairoga prasībām.

5. CIK ILGI PERSONAS DATI TIEK GLABĀTI?

5.1. Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu, taču ne mazāku laiku par to, kādu nosaka likums, ar kuru regulē mūsu darbību. Ar jūsu piekrišanu apstrādātie dati tiek glabāti tik ilgi, līdz jūs atsaucat savu piekrišanu.

6. KĀ ES VARU IEPAZĪTIES AR PERSONAS DATIEM KURUS APSTRĀDĀ anesi.lv?

6.1. Jums ir tiesības piekļūt un iepazīties ar jūsu personas datiem, kurus apstrādā anesi.lv. Jūs varat piekļūt jūsu apstrādātajiem personas datiem šādos veidos:
6.1.1. nosūtot mums iesniegumu e-pastā – info@1pro.lv 6.1.2. Sazinoties ar mums pa tālruni – 22005010;

7. KĀ VARAT MAINĪT / LABOT SAVUS PERSONAS DATUS?

7.1. Ja noskaidrojat, ka jūsu personas dati ir neprecīzi / nepilnīgi, un vēlaties tos mainīt vai labot, to varat paveikt šādos veidos:
7.1.1. savā personīgajā kontā sadaļā “rediģēt manu profilu";
7.1.2. sazinoties ar mums e-pastā – info@1pro.lv
7.1.3. sazinoties ar mums pa tālruni – 22005010.

8. VAI VARU PIEPRASĪT SAVU DATU DZĒŠANU?

8.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai vairs neapstrādājam jūsu personas datus un dzēšam tos saskaņā ar jūsu pieprasījumu.
8.2. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu personas dati netiks dzēsti no mūsu datubāzes, ja būs spēkā kāds no šiem nosacījumiem:
8.2.1. jūsu personas dati ir vajadzīgi mērķa, kuru dēļ tie tika iegūti / apstrādāti, sasniegšanai;
8.2.2. jūs neesat atsaukuši savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;
8.2.3. datu apstrāde ir mūsu likumīgajās interesēs;
8.2.4. mums ir pienākums apstrādāt jūsu personas datus atbilstoši Eiropas Savienības un vietējo normatīvo aktu prasībām;
8.2.5. jūsu personas dati ir jāapstrādā ar mērķi iesniegt prasību tiesā, izpildīt tiesas prasības vai atbildēt uz tiesas prasībām.
8.3. Varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu šādos veidos:
8.3.1. sazinoties ar mums e-pastā – info@1pro.lv
8.3.2. sazinoties ar mums pa tālruni – 22005010.

9. VAI ES VARU IEROBEŽOT TIESĪBAS APSTRĀDĀT MANUS PERSONAS DATUS?

9.1. Jūs varat liegt mums apstrādāt jūsu personas datus. Ja jūs liedzat apstrādāt jūsu personas datus, mēs neveiksim nekādas darbības ar jūsu personas datiem, izņemot jūsu personas datu glabāšanu. Jūs varat liegt savu personas datu apstrādi šādos apstākļos:
9.1.1. jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, taču jūs nepiekrītat savu personas datu dzēšanai;
9.1.2. jūsu personas dati ir jāapstrādā ar mērķi iesniegt, īstenot vai atbildēt uz tiesas prasībām;
9.1.3. jūsu personas dati tiek apstrādāti par spīti jūsu iebildumiem pret to apstrādi (uz tā pamata apstrāde tiks ierobežota, līdz tiks apstiprināts, ka iemesli, kuru dēļ apstrādājam jūsu personas datus, ir nozīmīgāki par jūsu iemesliem).
9.2. Varat pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu šādos veidos:
9.2.1. sazinoties ar mums e-pastā –info@1pro.lv
9.2.2. sazinoties ar mums pa tālruni – 60001472.

10. KO NOZĪMĒ TIESĪBAS PĀRVIETOT DATUS? KĀ VARU TĀS IZMANTOT?

11.1. Tiesības pārvietot datus nozīmē to, ka jums ir tiesības saņemt ar jums saistītus personas datus, kurus esat mums snieguši, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības šos datus pārsūtīt citam datu pārzinim.
11.2. Jūs varat pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu šādos veidos:
11.2.1. sazinoties ar mums e-pastā – info@1pro.lv
11.2.2. sazinoties ar mums pa tālruni – 22005010

11. KĀ ES VARU PIEPRASĪT SAVU TIESĪBU IZMANTOŠANU?

12.1. Jūsu pieprasījumus saistībā ar jūsu personas datiem var iesniegt šādos veidos:
12.1.1. sazinoties ar mums e-pastā – info@1pro.lv
12.1.2. sazinoties ar mums pa tālruni – 22005010
12.2. Mūsu sistēmā jūs atpazīsim pēc jūsu e–pasta adreses. Iesniedzot mums pieprasījumu, vienmēr norādiet to e–pasta adresi, kurai šī informācija ir tikusi iegūta. Ja jūs nenorādīsiet e-pasta adresi vai tās personas, kura veic pieprasījumu, e-pasta adresi, mēs nespēsim jūs pienācīgi identificēt jūs un sniegt jūsu prasīto informāciju vai izpildīt jūsu prasību.
12.3. Jūsu ērtībām pieprasījumu veidlapas ir pieejamas jūsu profila kontā.
12.4. Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jums ir tiesības sazināties ar Datu valsts inspekciju.

12. SĪKFAILI. KAS TIE IR?

13.1. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kurus nosūta uz jūsu ierīci, kad apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Sīkfaili mums palīdz atpazīt jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes darbību, kā arī atvieglot tās lietošanu.

Made on
Tilda